Disclaimer

Datatechnic heeft aan haar site www.datatechnic.nl veel aandacht en zorg besteed.

Desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig of niet volledig juist is.

Fouten kunnen helaas niet altijd voorkomen worden.

Datatechnic sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van haar site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Datatechnic is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van haar website verkregen is.

De informatie op www.datatechnic.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright by:    Datatechnic Chiptuning BV   1996 - 2019